Who married Li Shi(Wife of Wangdaocheng)?

Wang Daocheng married Li Shi(Wife of Wangdaocheng) .

Li Shi(Wife of Wangdaocheng)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Daocheng

Description to be added soon.