Who married Li Shi(Wife of Nanqizhong)?

Nan Qizhong married Li Shi(Wife of Nanqizhong) .

Li Shi(Wife of Nanqizhong)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Nan Qizhong

Description to be added soon.