Who married Li Shi(wife Of Miuxuan)?

Miu Xuan married Li Shi(wife Of Miuxuan) .

Li Shi(wife Of Miuxuan)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Miu Xuan

Description to be added soon.