Who married Leng Qiyuan?

Liu Shi(Wife of Lengqiyuan) married Leng Qiyuan .

Leng Qiyuan

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Shi(Wife of Lengqiyuan)

Description to be added soon.