Who married Kuang Wen?

Lin Shi(Wife of Kuangwen) married Kuang Wen .

Kuang Wen

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Lin Shi(Wife of Kuangwen)

Description to be added soon.