Who married Jin Lu?

Tan Shi(Wife of Jinlu) married Jin Lu .

Tan Shi(Wife of Jinluji) married Jin Lu .

Jin Lu

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Tan Shi(Wife of Jinlu)

Description to be added soon.
 
 

Jin Lu

 
Wedding Rings

Tan Shi(Wife of Jinluji)

Description to be added soon.