Who married Jiang Shi(Wife of Zhansiqian)?

Zhan Siqian married Jiang Shi(Wife of Zhansiqian) .

Jiang Shi(Wife of Zhansiqian)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhan Siqian

Description to be added soon.