Who married Ilona Merse de Szinye?

Baron György Petrovay de Dolha et Petrova married Ilona Merse de Szinye .

Ilona Merse de Szinye

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Baron György Petrovay de Dolha et Petrova

Description to be added soon.
 
 

Children of Ilona Merse de Szinye and their spouses:

Father of Ilona Merse de Szinye and his spouses: