Who married Hu Shouzong?

Wu Shi(Wife of Hushouzong) married Hu Shouzong .

Hu Shouzong

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wu Shi(Wife of Hushouzong)

Description to be added soon.