Who married Hu Shi(Wife of Qiao You Wen )?

Qiao Youwen married Hu Shi(Wife of Qiao You Wen ) .

Hu Shi(Wife of Qiao You Wen )

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Qiao Youwen

Description to be added soon.