Who married Hu Shi(wife Of Liu Ceng )?

Liu Ceng married Hu Shi(wife Of Liu Ceng ) .

Hu Shi(wife Of Liu Ceng )

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Ceng

Description to be added soon.