Who married Hao Shi(Wife of Zhangwoxu)?

Zhang Woxu married Hao Shi(Wife of Zhangwoxu) .

Hao Shi(Wife of Zhangwoxu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhang Woxu

Description to be added soon.