Who married Hanna Styrell?

Adolf Tersmeden married Hanna Styrell .

Hanna Styrell

Hanna Styrell

Hanna Styrell (Stockholm, 21 January 1842 – 19 April 1904), was a Swedish actress. She is known as the royal mistress of King Charles XV of Sweden.

 Read more...
 
Wedding Rings

Adolf Tersmeden

Adolf Tersmeden

Description in English not found. We only have a description in Swedish:

Adolf Tersmeden, född den 17 april 1836 i Stockholm, död den 2 maj 1914, var en svensk friherre (från 1879), officer, bruksägare och riksdagsman.

Adolf Tersmeden var fjärde son till bruksägaren och riksdagsmannen Wilhelm Fredrik Tersmeden och Jacquette Tersmeden. Han gick ursprungligen officersbanan och blev kapten vid Svea livgarde 1866. Sedan hans tre äldre bröder avlidit före deras far kom han dock 1879 att ärva såväl faderns friherretitel samt bruksegendomen Ramnäs, vilken han innehade till 1907 då den såldes. Han var också ledamot av styrelsen för Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar.

Som riksdagsman var Tersmeden 1885–1887 ledamot av andra kammaren, invald för Västmanlands södra domsagas valkrets.

Adolf Tersmeden var från 1876 gift med Hanna Styrell. Hustrun var tidigare mätress till Karl XV, vilket tvingade Tersmeden att i samband med giftermålet lämna sina poster som hovman och officer. Äktenskapet var barnlöst och därmed utslockande den friherrliga grenen av ätten Tersmeden med Adolfs död 1914. Han testamenterade merparten av sin kvarlåtenskap till obotligt sjuka i Västmanlands län, men betydande belopp gick också till hans hustrus anhöriga.