Who married Guo Shi(Wife of Caoxuecheng)?

Cao Xuecheng married Guo Shi(Wife of Caoxuecheng) .

Guo Shi(Wife of Caoxuecheng)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Cao Xuecheng

Description to be added soon.