Who married Guo Lun?

He Shi(Wife of Guolunji) married Guo Lun .

Mei Shi(Wife of Guolun) married Guo Lun .

Guo Lun

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

He Shi(Wife of Guolunji)

Description to be added soon.
 
 

Guo Lun

 
Wedding Rings

Mei Shi(Wife of Guolun)

Description to be added soon.