Who married Feng Shenzhong?

Liu Shi(Wife of Fengshenzhong) married Feng Shenzhong .

Feng Shenzhong

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Shi(Wife of Fengshenzhong)

Description to be added soon.