Who married Feng Mou(xushifu)?

Xu Shi(Wife of Feng Mou ( Hu Shi Fu )) married Feng Mou(xushifu) .

Feng Mou(xushifu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Xu Shi(Wife of Feng Mou ( Hu Shi Fu ))

Description to be added soon.