Who married Fang Zhi?

Xue Shi(Wife of Fangzhi) married Fang Zhi .

Zhang Shi(Wife of Fangzhiji) married Fang Zhi .

Fang Zhi

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Xue Shi(Wife of Fangzhi)

Description to be added soon.
 
 

Fang Zhi

 
Wedding Rings

Zhang Shi(Wife of Fangzhiji)

Description to be added soon.