Who married Elżbieta Zawisza?

Mikołaj Zawisza married Elżbieta Zawisza .

Elżbieta Zawisza

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Mikołaj Zawisza

Mikołaj Zawisza

Description in English not found. We only have a description in Polish:

Mikołaj Zawisza Kieżgajło herbu Łabędź (zm. przed 1639 rokiem) – kasztelan witebski w 1626 roku, świecki referendarz litewski w 1625 roku, dworzanin jego Królewskiej Mości.

Był synem wojewody wendeńskiego Józefa Zawiszy i bratem Jana. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa witebskiego w 1632 roku. Żonaty z Elżbietą Radziwiłłówną (zm. 1627) córką Stanisława Radziwiłła, a następnie z Halszką Tyszkiewiczówną wojewodzianką brzeską.

Poseł na sejm nadzwyczajny 1626 roku z nieznanego sejmiku litewskiego.