Who married Deng Qiyu?

Shen Shi(Wife of Dengqiyuji) married Deng Qiyu .

Xiang Shi(Wife of Dengqiyu) married Deng Qiyu .

Deng Qiyu

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Shen Shi(Wife of Dengqiyuji)

Description to be added soon.
 
 

Deng Qiyu

 
Wedding Rings

Xiang Shi(Wife of Dengqiyu)

Description to be added soon.