Who married Dai Shi(Wife of Nanpeng)?

Nan Peng married Dai Shi(Wife of Nanpeng) .

Dai Shi(Wife of Nanpeng)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Nan Peng

Description to be added soon.