Who married Barbara Kmita?

Andrzej II Górka married Barbara Kmita .

Piotr Kmita Sobieński married Barbara Kmita .

Barbara Kmita

Description in English not found. We only have a description in Polish:

Barbara z Herburtów Kmicina (ur. ?, zm. w 1580) – córka Jana Herburta z Felsztyna i z Dobromila – podkomorzego przemyskiego, z matki Jadwigi (córki Piotra Chwala z Rozlowa – dziedzica na Pełniatyczach), zamężna z Piotrem Kmitą, właścicielka klucza sobieńskiego Leska, Olszanicy, Ustianowej, Smolnika, Tarnawy Niżnej, Tarnawy Wyżnej, Jaworzec nad Wetlinką, villarum hereditarium Ustyanowa, Wankowa, Szerednicza et Ropinka.

W 1541 Piotr Kmita zapisał żonie Barbarze z Felsztyna 5000 zł na dobrach Sobnia. W 1553 zamek w Sobniu był w posiadaniu Barbary Kmiciny z Herburtów wdowy po Piotrze Kmicie. Ponownie wyszła za mąż za Andrzeja II Górkę, kasztelana międzyrzeckiego.

Braćmi jej byli: Jan Herburt (po 1524-1577), Stanisław Herburt (1524-1584), Walenty Herburt (1524-1572) – biskup przemyski, Marcin Herburt z Felsztyna (1519-1570). Po Barbarze Kmicinie w 1580 r. jej brat Stanisław Herburt odziedziczył m. Wetlinę, Jaworzec, Lutowiska, Beniowoą, Uherce, Ustjanową i Zatwarnicę a potem jego potomstwo: Anna Uchańska i Katarzyna Jazłowiecka.

 
 
Wedding Rings

Andrzej II Górka

Andrzej II Górka

Description in English not found. We only have a description in Polish:

Andrzej II Górka herbu Łodzia (ur. ok. 1534, zm. 5 stycznia 1583 w Poznaniu) – kasztelan międzyrzecki.

Syn Andrzeja I i Barbary Kurozwęckiej. Luteranin, karierę polityczną rozpoczął w 1567 jako poseł na sejm z województwa poznańskiego. W swoich działaniach kontynuował politykę ojca - współpracę z Albrechtem Hohenzollernem. Już wówczas piastował starostwo wałeckie, gnieźnieńskie i jaworowskie. W 1570 objął jeszcze kasztelanię międzyrzecką. Po śmierci Zygmunta Augusta rozwinął żywą działalność. Poseł województw poznańskiego i kaliskiego na sejm konwokacyjny 1573 roku. Podczas pierwszej elekcji popierał kandydaturę jednego z książąt piastowskich, uczestniczył nawet w secesji posłów do Grochowa, lecz ostatecznie poparł Henryka Walezego, którego elekcję potwierdził. Jako przywódcę protestantów wybrano go do poselstwa do Francji, wiozącego księciu d’Anjou warunki zaprzysiężenia. Z tej podróży pochodzi ciekawy pamiętnik. Po ucieczce Walezego domagał się ogłoszenia bezkrólewia, a w drugiej elekcji ponownie popierał „Piasta” starając się zapobiec elekcji cesarza. Był też jednym z pierwszych, którzy poparli Batorego, do którego również posłował. W drodze na koronację został napadnięty przez wysłanników cesarskich i uwięziony. Za jego uwolnieniem posłował u księcia brzeskiego jego krajan, Zygmunt Zaklika Czyżowski. Jednak do ostatecznego jego uwolnienia doprowadziło dopiero polskie poselstwo na sejm Rzeszy w Ratyzbonie, które wymogło na Maksymilianie II Habsburgu zwolnienie go (cesarz tłumaczył się, że o porwaniu nic nie wiedział). W 1578, gdy nie przyznano mu wakującego stanowiska starosty generalnego Wielkopolski, oddalił się od dworu, jednak nie zerwał z nim ostatecznie popierając plany wojenne króla i kanclerza Jana Zamoyskiego w 1581. O jego krewkim charakterze świadczy próba rozbicia wystrzałem armatnim drzwi poznańskiej katedry, gdy biskup zakazał wprowadzenia trumny jego starszego brata Łukasza, który również nie był katolikiem.

Jego majątek znajdował się w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie („państwo szczebrzeszyńskie”). Poza wyżej wymienionymi był również starostą kościańskim, a przejściowo kolskim, inowrocławskim i bukowskim. Zmarł po ciężkiej i długiej chorobie 5 stycznia 1583 w Poznaniu, a pochowano go w Kórniku. Jego żoną była Barbara Kmita Herburtówna, wdowa po Piotrze Kmicie – wojewodzie krakowskim. Bezdzietny.

 
 

Barbara Kmita

 
Wedding Rings

Piotr Kmita Sobieński

Piotr Kmita Sobieński

Piotr Kmita Sobieński, Piotr Kmita Sobiński of the Kmita (Kmitowie) noble family, Count of Wiśnicz, Szreniawa, (Latin: Petrus Kmita de Wisnicze, Petrus Cmitha in Wissnicze, also Kmitha, Ukrainian: Петро, Кміта, Slovak:, Hungarian: Peter Kmita of Sobnia, b. in 1477, d. 31 October 1553) was Grand Marshal of the Crown from 1529 onwards, voivode and starosta of Kraków, starosta of Spiš (1522 – 1553), starosta of Przemyśl, starosta of Koleński, Castellan of Sandomierz, one of the richest and most influential persons in contemporary Poland. He was the heir of 28 villages, including Wiśnicz, Sobienia and many royal estates, among others, Lipnica Murowana.

 Read more...