Who married Axel Pedersen Tott?

Cathrine Krognos married Axel Pedersen Tott .

Axel Pedersen Tott

Description in English not found. We only have a description in Swedish:

Axel Pedersen av ätten Tott (skrev sig till Härlöv i Skåne), död mellan 24 november 1446 och 25 januari 1447 på Varbergs slott, var ett danskt riksråd, som blev riksföreståndare två gånger.

Axel Pedersen uppträder i dokument första gången 1390. Han blev riddare någon gång mellan 14 december 1395 och 6 juli 1397, sannolikt i samband med Erik av Pommerns kröning i Kalmar 17 juni 1397. Någon gång före 1416 blev han danskt rikråd, och 1410 innehade han Elleholms slott med tillhörande jord som pantlän. Axel Pederssen var hövitsman på Helsingborgs slott 1414. Efter sin död begravdes han i Varbergs kyrka.

 
 
Wedding Rings

Cathrine Krognos

Description in English not found. We only have a description in Swedish:

Cathrine Axelsdatter Krognos, född 1393, död 1409, efterlämnade gårdar i Halland och i Luggede och Villands härad i Skåne, samt hade Villands härad där som pantlän. Hennes far var Axel Kettilsen (Krognos), som var väpnare och skånsk frälseman under 1300-talets senare hälft. Hennes mor var Katarina Eriksdotter Puke som ägde jord i Lysings härad i Östergötland. Hon var gift med Axel Pedersen (Tott).